Vi udfører matrikulære opgaver og andre ydelser til en række kommuner og andre offentlige myndigheder

I tæt samarbejde med den enkelte kommunes medarbejdere og sagsbehandlere udfører vi forskellige ydelser for en række kommuner i regionen.

Det er som oftest matrikulære opgaver, der typisk omhandler udstykninger af nye ejendomme, sammenlægninger, arealoverførsler, vejudskillelser og berigtigelser mv., men også ejerlejlighedsopdelinger, bygningsafsætninger og servitutundersøgelser m.v.

Vi har en mangeårig erfaring inden for ekspropriationsområdet, hvor vi har bistået midtjyske kommuner ved ekspropriationer.

Herudover udfører vi alle former for tekniske opmålinger, udfærdigelse af grundplaner og beregning af højdemodeller.

Ved nye tekniske anlæg foretager vi både registrering af beliggenhedsdata og den efterfølgende udarbejdelse og tinglysning af deklarationer til sikring af anlæggene.