Vi har stor erfaring i ledningsregistrering og levering af ledningsdata i forskellige dataformater direkte til ledningsejer. Vi er vant til at varetage forhandling med lodsejere forud for nedlæggelse af ledninger og stå for den efterfølgende tinglysning.

Din lokale landinspektør foretager registrering af både nye ledninger og ved renovering af eksisterende ledninger. Ledningsdata leveres direkte til ledningsejers GIS-system i valgfrit format.

Inden nye ledninger lægges ned over privat ejendom sørger vi for forhandling med de berørte lodsejerne, herunder beregning af erstatning samt den efterfølgende tinglysning.

Ved større ledningsprojekter eller ved mangler på mindelig aftale med lodsejer sørger vi for ekspropriation, herunder udfærdigelse af ekspropriationsmateriale, gennemførelse af åstedsforretning, beregning og udbetaling af erstatning samt efterfølgende tinglysning.