Landinspektørcentret A/S arbejder med mange forskellige brancher og har inddelt dem i nogle hovedgrupper.

Vi arbejder naturligvis med alle, som har brug for en landinspektør eller teknisk landmåler.

Vores kompetencer spænder vidt. Udover de brede og lidt mere branchespecifikke opgaver, udfører vi også landinspektøropgaver inden for en række mere snævre områder som f.eks. vindmøller, grusgrave, lossepladser, kirkegårde samt fredskovsejendomme/skovrejsning.

Vi har mange års erfaring med følgende brancher: