Landinspektøcentret giver kvalificeret rådgivning ved afklaringen af hvilke muligheder, der kan realiseres inden for landbrugslovens rammer.

Vi har stor erfaring med landbrugssager, et solidt kendskab til landbrugsloven og stor fortrolighed med håndteringen af matrikulære forandringer ved køb og salg af landbrugsarealer eller sammenlægning af landbrugsjorder.

Vi er ofte de første som landmanden kontakter, både når der skal købes, sælges, planlægges eller blot stilles spørgsmål.

Desuden er vi også rådgivere for landboforeninger og advokater, hvor det ofte er os de stiller de svære spørgsmål.

  •     Omlægning af jorder og køb af landbrugsejendomme
  •     Oprettelse af bygningsløse landbrugsejendomme
  •     Ophævelse af landbrugspligt
  •     Oprettelse af medhjælperbolig/aftægtsbolig i overflødiggjorte landbrugsbygninger

Landbrugsloven er blødt op ved de seneste ændringer. Men er der er stadig mange regler, der skal tages hensyn til:
Hvor mange ejendomme må man eje? hvor meget jord må man råde over, beboelsespligt, ejerformer, kan man lave skovrejsning på et areal eller en ejendom, etablere grusgrave etc.

Landinspektørerne hos Landinspektørcentret er eksperter i at rådgive og i at søge hos de relevante myndigheder.
Kontakt en af vores afdelinger eller skriv direkte til landinspektørcentret så hurtigt i processen som muligt, så vi kan give dig et bedre overblik over dine muligheder.