En mundtlig aftale er lige så gældende som en skriftlig, men i forbindelse med ejerskifte og dødsfald kan mundtlige aftaler være problematiske. Derfor er det en god ide at sikre aftalen ved at tinglyse en servitut.

Servitutter er begrænsninger i den normale råderet over ejendommen, og ofte vedrører de kun en del af ejendommen, f.eks. en færdselsret, et byggeretligt skel, en forsyningsledning eller en byggelinje. En servitut betegnes også som en deklaration.

Der skal være angivet en eller flere påtaleberettigede på deklarationen. Det er den påtaleberettigede der skal godkende påtegninger eller aflysning af deklarationen.

Hvis deklarationen kun vedrører en del af en ejendom, skal der ved tinglysning medfølge et kortbilag hvor den geografiske udstrækning af aftalen er vist i form af en skravering eller lignende. Med indførelse af den elektroniske tingbog er det desuden nødvendigt med et E-rids og en GML-fil som anvendes til geografisk stadfæstelse af deklarationen i tingbogen.

Vi udarbejder hele deklarationen inklusiv E-rids og GML-fil og forestår selve tinglysningen på www.tinglysning.dk. Såfremt der kun er behov for GML-fil og E-rids leverer vi naturligvis også det.