Skelafsætning er en af vores mest fundamentale opgaver. Skelafsætninger kan være nødvendige i forbindelse med byggeri, opsætning af hegn, plantning af hæk, ved tvivl om ejendomsgrænserne, eller hvor det er nødvendigt at kende den præcise ejendomsgrænse.

Til brug for skelafsætningen benyttes de til grunden værende måloplysninger, eventuelt kombineret med matrikelkortets udvisende.

Din lokale landinspektør forestår skelafsætning og beregner de nødvendige måleoplysninger til brug for skelafsætningen.