En sammenlægning er en matrikulær ændring, hvor to eller flere samlede faste ejendomme med samme ejer samles til en ny samlet fast ejendom.

I det tilfælde, hvor man skal bygger indover en anden matrikel, skal de berørte matrikler først sammenlægges.

Det er en forudsætning for at sammenlægningen kan gennemføres, at ejendommene, der ønskes sammenlagt, skal have samme tinglyste ejer. Endvidere skal ejendommene være ensartet belånt eller der skal ske et panthaveropgør. En ubehæftet ejendom kan godt sammenlægges med en behæftet ejendom.

Kontakt en af vores lokale afdelinger eller send en besked direkte til Landinspektørcentret