Hævd kan vindes, hvis man har haft uafbrudt råden over et areal i mere end 20 år. Der skelnes mellem brugshævd og ejendomshævd.

Brugshævd (f.eks. en vejret) giver anledning til sikring af rettigheden ved en tinglyst servitut. Nogle former for brugshævd kan først vindes efter ”alderstidsråden” (ikke fast defineret – forholdet skal have bestået uforandret i mands minde).

Ejendomshævd giver anledning til ejendomsberigtigelse, hvorved ejerskabet til arealet overdrages til den hævdende. Der kan ikke vindes hævd på lånt eller lejet råden. Der kan ikke vindes hævd på offentlige vejarealer.