Tinglysning af skøder foretages i dag digitalt ved at indtaste en anmeldelse på www.tinglysning.dk.

De fleste ukomplicerede skøder vil være tinglyst umiddelbart efter at de er anmeldt. Der kan være særlige forhold der nødvendiggør at en medarbejder ved tinglysningsretten skal behandle anmeldelsen, f.eks. hvis ejendommen er nybygget eller nyudstykket.

I skøder, der kun indeholder dele af en ejendom, vil tinglysningen ikke kunne ske automatiseret. Derfor må en medarbejder ved tinglysningsretten behandle anmeldelsen.

Til anmeldelse af skøder med delarealer skal der vedhæftes et tinglysningsrids, der viser præcis den del af ejendommen som skødet vedrører.

Landinspektørcentret forestår udarbejdelse af skødetekst, tinglysningsrids og anmeldelse af skødet på www.tinglysning.dk