Landinspektørcentret er behjælpeligt med alle former for matrikulære arbejder.

Vi er eksperter i alle aspekter af matrikulære arbejder, herunder udstykning, arealoverførsler, sammenlægninger, skelafsætning m.m.