Nogle banker og realkreditinstitutter kræver en Identitets-, Byggelinie og Servitutattest (IBS-attest) i forbindelse med belåning af en ejendom for at sikre sig at bygningen er lovligt opført.

Vi undersøger i tingbogen hvem der ejer ejendommen (Identitet), om bygningen er opført lovligt i forhold til byggelinje for offentlig vej (Byggelinie), og om bygningen er opført i overensstemmelse med tinglyste servitutter.

Ved udstedelse af IBS-attest påtager vi os ansvaret for, at bygningen er lovligt opført.