Før projektering af ny bebyggelse, tilbygning til eksisterende bebyggelse eller større anlæg er det vigtigt med det rigtige projektgrundlag. Før projektering af ny bebyggelse, tilbygning til eksisterende bebyggelse eller større anlæg er det vigtigt med det rigtige projektgrundlag.

Landinspektørcentret udfærdiger situationsplaner som viser situationen på stedet med bygninger, veje, dæksler, koter, højdekurver m.v. i overensstemmelse med rekvirentens ønsker.

I forbindelse med tilbygning på eksisterende byggeri er det oftest en stor hjælp i forbindelse med projekteringen med en situationsplan der fastlægger afstande og vinkler på den enkelte bygning og flere bygninger imellem.