I forbindelse med skovbrug og etablering af nye, har Landinspektørcentret med stor succes været behjælpelig med at få overblik og fastlagt beplantningsarealer.

Når der skal udvikles nye skov arealer, er det vigtigt at sikre grænseområder til øvrige matrikler.

Er du i tvivl omkring dine skov arealer, så kontakt os og vi ser gerne på dine muligheder.