Vi udfører en lang række opgaver for kommunale forsyningsselskaber i regionen.

Bl.a. tilbyder vi at tage kontakt til berørte lodsejere og føre forhandlinger med disse i ekspropriationssager, ligesom vi udfører ledningsregistrering, tinglysningsopgaver, udstykninger og arealoverførsler for selskaberne.