Landinspektørcentret har en bred erfaring med rådgivning og landmåling til entreprenører.

Vi udfører afsætning af byggemodningsprojekter, bygninger og anlæg af enhver art herunder:

  •     Opmåling og udfærdigelse af digitalt projekteringsgrundlag
  •     Etablering af plan- og kotefikspunkter
  •     Opmåling af bygningsanlæg, vejanlæg, kloaker, bassiner etc.
  •     Afsætning til jordarbejder og bygninger
  •     Volumenberegning af f.eks. jordmængder
  •     Udstedelse af IBS

Hos Landinspektørcentret garanterer vi, at vores arbejdet udføres til den aftalte tid. Vi ved, at dialog og tillid er nøgleordene for succes. Det sikrer dig en effektiv og professionel arbejdsgang og et præcist resultat.