Lad teknikken styre dine udgravninger.

Vi udfærdiger en 3D af projektet og leverer en LandXML fil baseret på projekttegningerne.

Du opnår større præcision og kan løbende se hvor der skal fjernes eller fyldes jord på.

Alt efter opgavestørrelse, kan vi lave kontrolmålinger og justere i forhold til ændringer i opgaven.

Vi har ekspertisen til at håndtere de komplekse informationer og kan også rådgive omkring software og udstyr til dine maskiner.