Vi yder professionel bistand til professionelle byggerådgivere
Vi er vant til et professionelt samspil med eksterne byggerådgivere som ingeniører, advokater, arkitekter og ejendomsmæglere inden for områder som….

  • Skelforretning
  • Ejerlejlighedsopdeling
  • Udarbejdelse og tinglysning af deklarationer
  • Udstykninger og andre matrikulære forandringer
  • Opmåling af terræn og huslejearealer

Derudover kan vi tilbyde en faglig ekspertise indenfor ejendomsretlige forhold, som hævd og naboret, private vejes retsforhold eller ved ejendomsudvikling.