Landinspektørcentret A/S har igennem de sidste ca. 20 år udfærdiget kirkegårdskort over kirkegårde i det meste af Danmark.

kirkegårdskort anvendes bl.a. til at udarbejde vedligeholdsplaner og anvendes i den generelle planlægning af kirkegårdens udvikling.

Oversigtskortet opmåles digitalt og indeholder alle aftalte elementer, såsom trapper, gravstedindeling, træer, græsarealer og bygninger m.m.
Vi holder os hele tiden opdateret med den udvikling der sker inden for kirkegårdskor, og de krav der måtte stilles fra ministeriet. Dermed kan vi være på forkant med nye løsninger.

Kirkegårdssystemer

Med grundlag i det digitale kort over kirkegården, er det muligt at lave en sammenkobling mellem kirkegårdskortet og protokollen. Dertil har vi bl.a. samarbejdet med Brandsoft gennem mange år. Det er naturligvis også muligt at levere til andre kirkegårds informations systemer.
Sammenkoblingen gør det muligt at søge i protokollen og få resultatet af søgningen vist på kortet. Eksempelvis kander søges på grave, der er ledige, grave som skal grandækkes eller grave der er registreret som gravminder.
Det er også muligt at pege på et gravsted i kortet og derefter få vist de administrative data, der knytter sig til det bestemte gravsted.

Ajourføring

Med kortet lagret digitalt er det altid nemt og hurtigt at ajourføre kortet. Dette kan gøres ved at I kontakter os og bestiller en ajourføring. Eller også kan dette forløbe kontinuerligt med en ajourføringsaftale.

Ajourføringsaftalen skal sikre, at alle de ændringer, som sker på kirkegården i forbindelse med den normale drift, bliver ajourført én gang årligt.

Kontakt os og hør nærmere omkring netop jeres muligheder, du er også velkommen til at hente vores folder omkring kirkegårdskort.