Med grundlag i det digitale kort over kirkegården, er det muligt at lave en sammenkobling mellem kirkegårdskortet og protokollen. Dertil har vi bl.a. samarbejdet med Brandsoft gennem mange år. Det er naturligvis også muligt at levere til andre kirkegårds informations systemer.
Sammenkoblingen gør det muligt at søge i protokollen og få resultatet af søgningen vist på kortet. Eksempelvis kander søges på grave, der er ledige, grave som skal grandækkes eller grave der er registreret som gravminder.
Det er også muligt at pege på et gravsted i kortet og derefter få vist de administrative data, der knytter sig til det bestemte gravsted.