Hævd kan vindes, hvis man har haft uafbrudt råden over et areal i mere end 20 år. Der skelnes mellem brugshævd og ejendomshævd.

Brugshævd (f.eks. en vejret) giver anledning til sikring af rettigheden ved en tinglyst servitut. Nogle former for brugshævd kan først vindes efter ”alderstidsråden” (ikke fast defineret – forholdet skal have bestået uforandret i mands minde).

Ejendomshævd giver anledning til ejendomsberigtigelse, hvorved ejerskabet til arealet overdrages til den hævdende. Der kan ikke vindes hævd på lånt eller lejet råden. Der kan ikke vindes hævd på offentlige vejarealer.

Læs mere om vores andre kompetencer på området.

Virkelig kan ethvert pasient som ønsker å få ereksjon, få det, uansett den underliggende årsaken til helseproblemet. Flere legemidler er antifungal medisiner. Så det er viktig å vite om "Hva er Viagra". Men er dette virkelig en god ide for deg? En spredning av seksuell dysfunksjon blant menn er erectile dysfunksjon. Hva er den mest bemerkelsesverdige informasjonen du må lese om "http://viagra-norge.biz/hva-er-viagra.html"? Dette rådet er enkelt, men det kan gjøre hele forskjellen hvis du trenger informasjon om "Viagra virkning". Legene føler at beslutning av ED alene er usikkert. Heldigvis er de fleste tilfeller av erektil dysfunction behandles, så det er viktig å dele dine bekymringer med din partner og lege.