Landinspektørcentret A/S
Nygade 46
7400 Herning
Tlf: 97 12 36 88
herning@lcdk.dk
Arne Daniel Kristensen
Landinspektør
E-mail: adk@lcdk.dk
Søren Daniel Kristensen
Landinspektør
E-mail: sdk@lcdk.dk
Pia Bay
Bogholder
E-mail: pb@lcdk.dk
Mette Thesbjerg Kristensen
Kontorassistent
E-mail: mtk@lcdk.dk
Preben Gregersen
Kort- og Landmålingstekniker
E-mail: pg@lcdk.dk
Leif Kristensen
Kort- og Landmålingstekniker
E-mail: lek@lcdk.dk
Helle Birch-Nielsen
Kontorassistent
E-mail: hb@lc.dk
Niels Lyngholm Olsen
Kort- og Landmålingstekniker
E-mail: nlo@lcdk.dk
Brug nedenstående kontaktformular eller kontakt os direkte via ovenstående telefonnummer.
Denne formular er beskyttet med Google reCaptcha