Nogle banker og realkreditinstitutter kræver en Identitets-, Byggelinie og Servitutattest (IBS-attest) i forbindelse med belåning af en ejendom for at sikre sig at bygningen er lovligt opført.

Vi undersøger i tingbogen hvem der ejer ejendommen (Identitet), om bygningen er opført lovligt i forhold til byggelinje for offentlig vej (Byggelinie), og om bygningen er opført i overensstemmelse med tinglyste servitutter.

Ved udstedelse af IBS-attest påtager vi os ansvaret for, at bygningen er lovligt opført.

Faktisk kan ethvert pasient som ønsker å få ereksjon, få det, uansett den ligger til grunn årsaken til helseproblemet. Flere legemidler er antifungal medisiner. Så det er viktig å vite om "Hva er Viagra". Men er dette virkelig en god ide for deg? En spredning av seksuell nyrefunksjon blant menn er erektil dysfunction. Hva er den mest bemerkelsesverdige informasjonen du må lese om "http://viagra-norge.biz/hva-er-viagra.html"? Dette rådet er enkelt, men det kan gjøre hele forskjellen hvis du trenger informasjon om "Viagra virkning". Legene føler at løsningen av ED alene er usikkert. Heldigvis er de fleste tilfeller av erektil dysfunksjon behandles, så det er viktig å dele dine bekymringer med din partner og lege.